GDWVYNCK - LEYS

Gerechtsdeurwaarderskantoor Brugge

Arrondissement West-Vlaanderen

Verkoopdagen

Elke zaterdagvoormiddag (uitgezonderd de laatste zaterdag van de maand) in de veilingszaal van de gerechtsdeurwaarders vanaf 09.00 uur te 8000 Brugge, Zwaluwenstraat 17, OPENBARE GERECHTELIJKE VERKOPING van inbeslaggenomen goederen.

OPENBARE VERKOPING STRIJKROL PRIMUS BJ 2010 ZATERDAG 19/09/2015 OM 9:00

De goederen worden na opbod worden toegewezen aan de hoogstbiedende tegen kontante betaling.

Hoe de veilingzaal bereiken

Bezoek ons op Facebook

Veilingszaal van de gerechtsdeurwaarders van Brugge

Verkoopsvoorwaarden

1. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. De verkoop geschiedt bij opbod aan de meestbiedende. De veilingkosten bedragen bij openbare gerechtelijke verkopen 25 %.

2. Vanaf de toewijzing is elk lot aan de hoede van de koper toevertrouwd, hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor behoud, verlies of schade die het ondergaat of veroorzaakt.

3. De kopers worden geacht de loten te hebben geïnspecteerd. . Elke bieder weet dat er bij deze verkopingen, zoals in de wet is voorzien, er geen verhaalrecht is wegens gebreken van de koopwaar (art. 1649 B.W.) en evenmin uit hoofde van benadeling (art. 1684 B.W.).

4. De kopers dienen na toewijzing hun aankoop onmiddellijk in contant geld te betalen. Iedere koper moet het gehele bedrag van zijn aankoop voor alle loten en verdere verschuldigde kosten betaald hebben voordat enig(e) lot(en) mag afgehaald worden.

5. Indien het toegewezen lot niet onmiddellijk wordt betaald, zal het opnieuw worden opgeroepen, ten laste van de rouwkoper, die instaat voor het verschil in min, doch geen aanspraak kan maken op een eventueel verschil in plus.

6. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder beslist in laatste aanleg over alle betwistingen betreffende de aard van de loten, het verloop van het opbieden en de toewijzing, hij draagt geen verantwoordelijkheid voor het verschil in maat, gewicht, kwaliteit, soort, benaming en/of omvang van gelijk welk lot.

7. Door te bieden verklaart de bieder zich uitdrukkelijk akkoord met de verkoopsvoorwaarden en met de plaatselijke gebruiken inzake openbare verkopingen.